5TLC The Drama Special- Story of Marie (November 10, 2017)

40 years old ka na Teh, samantalang 20 pa lang si Boyfriend. “Age doesn’t matter” pa rin ba?

Listen and Comment

4TLC The Drama Special- Story of Carla (November 16, 2017)

Naranasan mo na bang mag-pray at maghintay na mag-break sila? Nang sa ganon magkaroon ng chance na maging kayo.

Listen and Comment

3TLC The Drama Special- Story of Jen (November 17, 2017)

Torpe siya, manhid ka. Sino ba talaga ang dapat sisihin sa inyong dalawa?

Listen and Comment

2TLC The Drama Special- Story of Debi (November 20, 2017)

Sabi nila: Mga bunso daw ang madalas na “black sheep of the family.”

Listen and Comment

1TLC The Drama Special- Story of Greg (November 21, 2017)

Pasalamat ka meron ka pang Nanay. ‘Yung iba kasi, bata pa lang sila iniwan na sila ng kanilang ina para sumama sa ibang lalaki.

Listen and Comment

WEEKLY TOP 10 SONGS

View All