1Jessica

Bilang remedyo sa hindi planadong pagbubuntis, pumayag na magpakasal si Jessica at ang kanyang boyfriend. Anim na buwan ang itinagal ng pagsasama hanggang malaman ni Jessica na hindi na pala siya mahal ng asawa at napilitan lamang pumayag sa kasal gawa ng magiging anak nila.

Listen and Comment

2Ashley

Umibig si Ashley sa isang lalake na 28 years ang agwat sa edad niya. Hindi nagtagal, napag-alaman ni Ashley na nagpakasal na pala sa Amerika ang bf para makakuha ito ng US citizenship. Sa kabila ng masakit na nalaman, mahal na mahal pa rin niya ang bf.

Listen and Comment

3Nicole

Ipinagpalit ng asawa ni Nicole ang kanilang pitong taong pagsasama bilang isang pamilya para sa babaeng nakilala nito sa pinagtratrabahuhang call center. Apat na buwan na ang lumipas matapos ang hiwalayan, patuloy pa ring umaasa si Nicole na magbabalik sa kanya ang asawa.

Listen and Comment

4Wendy

Hinayaan ni Wendy na mawala sa buhay niya ang partner niya na matagal nang nagtitiis sa ugali at sobrang pagseselos niya. Ngayong tuluyang sumuko na ang asawa sa pagtrato ni Wendy, nagsisisi na si Wendy sa mga bagay na ginawa niya.

Listen and Comment

5Rommel

Sunod-sunod na problema sa negosyo at pera ang nagtutulak kay Rommel na tanggapin ang alok na trabaho ng kanyang dating kabit sa ibang bansa. Bagama’t “mahal” daw niya ang kanyang asawa, alam ni Rommel na siguradong may mangyayari sa kanila ng mistress niya kapag sumunod siya. Ano kaya ang payo ni Papa Jack?

Listen and Comment

WEEKLY TOP 10 SONGS

View All