1Nasa dila ang aking kapangyarihan!

Sa sobrang kalasingan ni Adan ay inihatid na lang siya ni Eva sa tinuluyan niya.

Listen and Comment

2Ginahasa ako at nagkaroon ng anak sa walang hiya kong stepfather!

May mga tao na sadyang hindi natin namamalayan na unti-unti nang nawawala sa buhay natin.

Listen and Comment

3Laging may puting likido sa pang-ibaba ng girlfriend ko

Hanggang saan nga ba kayang sukatin ng pagmamahal?

Listen and Comment

4May ginagalaw na pala siyang ibang babae habang natutulog ako

Nagkakausap sila sa chat at natutuwa siya dahil parehas silang Christian kaya iisa lang sila ng faith.

Listen and Comment

5Ipinalaglag ng mama ng girlfriend ko ang baby namin

Ano pa kaya ang mga nangyari sa secret file na ito? Panoorin mo, Kabisyo.

Listen and Comment

WEEKLY TOP 10 SONGS

View All