1Jane

Nakikipaghuntahan si Jane oras-oras gabi-gabi sa ibang lalaki noong panahong naghahanap siya ng atensiyon sa boyfriend niyang seaman.

Listen and Comment

2Rose

Isang linggo ng hindi nag-uusap si Rose at ang boyfriend dahil sa pagiging ‘nagger’ nito. Tila lahat ng bagay tungkol sa boyfriend niya ay hindi niya maunawaan at gusto niyang patunayan na lagi siyang tama.

Listen and Comment

3Kae

May nakilala siyang lalaki online. Noong nagkaroon na siya ng nararamdaman para dito tsaka naman nawala ang feelings nito sa kanya.

Listen and Comment

4Khen

Niloko siya ng babaeng kinakasama niya. ‘Di pa siya umaalis sa tinitirahan nila kahit sobra na siyang nasasaktan.

Listen and Comment

5Wendy

Labis na ikinalungkot ni Wendy ang pag-alis ng walang paalam ng kanyang boyfriend. Bagama’t napag-usapan nila na lilipad patungong Qatar si bf, hindi na nagparamdam bigla kay Wendy ang kasintahan.

Listen and Comment

WEEKLY TOP 10 SONGS

View All