1Ang pagtabas ng damo sa masukal na gubat

Naranasan mo na rin bang gawin ito?

Listen and Comment

2Marami pa rin akong babae sa barko kahit may cancer ang girlfriend ko

May mga nagalaw at nabuntis ako, pero walang kaalam-alam ang girlfriend ko.

Listen and Comment

3Walang araw na hindi ako binugbog ng tatay ko.

Pinagmamalupitan ang sariling anak.

Listen and Comment

4May relasyon kami ng anak ng asawa ko

Paano kung magmahalan ang stepmother at stepson?

Listen and Comment

5Akala ko tahong, ‘yun pala talong!

Ano kayang magiging reaksyon mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon?

Listen and Comment

WEEKLY TOP 10 SONGS

View All