Lala Banderas “Ang pinaka-sexy nga labandera sa inyo mga radyo!