‘Yung moment na ang pamasahe mo ay isang araw mong sweldo

October 8, 2018

Posted by Lyka Barista on Thursday, 13 September 2018

Mahirap maging commuter! Totoo po. Mahirap maging commuter.

Kadalasan, ‘yung presyo ng pamasahe natin maghapon ay tinitingnan natin kung tayo ba ay nakakatipid pa o hindi na.

Marami tayong mode of transportation at nakakaiyak na malaman na minsan ‘yung pamasahe natin pauwi ay katumbas ng isang araw nating sweldo.

Kita niyo naman si Lyka Barista, halos gumuho ang mundo dahil stranded siya sa opisina! HAHAHA1

Comments