Guidelines

1. Ang pagpapadala ng sulat sa “The Letter” ay nangangahulugan ng kusang-loob na paglalahad ng sariling kwento sa publiko sa pamamagitan ng programa ni Papa Jack sa radyo.

2. Limitahan ang iyong liham sa 250-300 words.

3. Ang pagpapadala mensahe sa “The Letter” portion ni Papa Jack ay sa pamamagitan lamang ng form na ito.

4. Ang pagpapadala ng mensahe gamit ang form na ito ay nangangahulugan ng paglalahad ng iyong totoong kwento at hindi gawa-gawa lamang.

FAQs

  • Kailan mababasa ang ipinadala kong email o sulat?
  • Sino ang pumipili ng babasahin ni Papa Jack sa kaniyang programa?
  • Sinubukan ko ding magpadala ng kwento ko para sa The Letter ni Papa Jack sa Facebook page ng Love Radio Manila at sa iba pang email address na nakita ko. Pwede ba ‘yon?

Dahil sa dami ng nagpapadala ng kanilang kwento para sa “The letter”, hindi lahat ito ay kayang i-accommodate sa isang gabing programa ni Papa Jack. Hintayin lang ang pagkakataon na ito’y mabasa ni Papa Jack sa radyo.

Si Papa Jack mismo ang nakakatanggap at pumipili ng mga liham na kaniyang babasahin sa kaniyang programa sa radyo.

Tanging ang mga mensahe o liham lamang na ipinadala gamit ang form na ito ang may chance na mabasa ang kanilang kwento sa “The Letter” ni Papa Jack.