NAME OF THE LETTER SENDERRECIPIENT OF THE LETTEREMAIL OF THE LETTER SENDERAGE OF THE SENDERAGE OF THE RECIPIENTADDRESS OF THE SENDERADDRESS OF THE RECIPIENTBODY OF THE LETTER

By clicking "send", you agree that you have read the GUIDELINES stated below.

GUIDELINES:

1. Ang pagpapadala ng sulat sa "The Letter" ay nangangahulugan ng kusang-loob na paglalahad ng sariling kwento sa publiko sa pamamagitan ng programa ni Papa Jack.

2. Simula March 31, 2012, ang pagpapadala ng liham o email sa "The Letter" portion ni Papa Jack ay sa pamamagitan na lamang ng email entry form na ito. Kung ikaw ay nagpadala ng email o liham sa info@loveradio.com.ph on or before March 31, ito ay maisasama pa sa aming database ng mga sulat para sa "The Letter". Ngunit, kung ikaw ay magpapadala ng liham sa info@loveradio.com.ph after March 31, hindi na ito tatanggapin ng aming system.

3. Iwasan ang pagpapadala ng email nang paulit-ulit lalo na kung ang nilalaman ng iyong sulat ay pareho lang naman; ang isang beses na pagpapadala ng email ay sapat na para pumasok sa aming database.

4. Maaring magpadala ng higit sa isa pang email kung magkaiba naman ang nais ilahad na kwento o damdamin sa bawat liham.

5. Maging responsable sa pagpapadala ng bawat liham.

6. Iwasan ang pagpapadala ng anumang mapanirang email o liham.

FAQs (Frequently Asked Questions):

Q: Kailan mababasa ang ipinadala kong email o sulat?

A: Dahil sa dami ng nagpapadala ng email para sa "The Letter", hindi lahat ito ay kayang i-accommodate sa isang gabing programa ni Papa Jack. Hintayin lang ang pagkakataon na ito'y mabasa sa radyo.

Q: Sino ang pumipili ng babasahin ni Papa Jack sa kaniyang programa?

A: Si Papa Jack mismo ang pumipili ng email o sulat.

Q: Nagpadala ako ng email para sa The Letter sa info@loveradio.com.ph bago pa mag March 31. Maisasama ba ito sa inyong database?

A: Ang lahat ng email o sulat para sa The Letter na ipinadala sa info@loveradio.com.ph on or before March 31 ay maisasama sa aming database. Ngunit kung ang iyong email o sulat ay naipadala after March 31, hindi na ito maisasama sa aming database. Siguraduhin na ang iyong email o sulat ay naipadala gamit ang EMAIL ENTRY FORM na nasa taas.

  • Site Counter


    2,945
    Visitors
    Visitors
    Powered By Google Analytics