1Jane

Hindi ma-realize ni Jane na nakakagulo siya ng pamilya ng may pamilya. Hindi niya ma-realize na kabit siya ng lalaking mayroon ng sariling pamilya.

Listen and Comment

2Kristine

Hindi na maibalik ni Kristine ang tiwala niya sa kanyang asawa matapos siyang pagtaksilan nito noon. Hindi mapalagay ngayon si Kristine lalo’t aalis na rin siya sa Pilipinas para mag-trabaho.

Listen and Comment

3JM

Nagdududa si JM sa nililigawan niya na hindi pa niya nakikita nang personal. May napag-usapan na silang araw ng pagkikita ngunit ‘yung pinsan lang nito ang laging nakikipagkita sa kanya.

Listen and Comment

4Ivy

Nambababae ang asawa ni Ivy na nasa Canada. Gusto lang niya na umamin ang asawa niya sa kanya at malaman nito ang lalim ng sugat na ibinibigay nito sa kanya.

Listen and Comment

5Cath

Mahal na mahal ni Cath ang kanyang boyfriend pero pinili na lamang niyang lumayo sa bf nang malaman nila na silang dalawa ay mag-pinsan pala.

Listen and Comment

WEEKLY TOP 10 SONGS

View All