1Pau

Naguguluhan na si Pau sa matagal na paghihintay sa kanyang naging Ex tungkol sa patutunguhan ng kanilang relasyon sa kabila ng pagkakaroon nito ng pamilya.

Listen and Comment

2Faye

Tatlong buwan pa lang na magkasintahan si Faye at ang kanyang boyfriend pero mahigit limang beses na itong nagloloko sa kanya.

Listen and Comment

3Hayan

May asawa na si Hayan. Nabagabag siya nang magparamdam ulit ang ex-boyfriend niya na nang-iwan sa kanya bago siya makapangasawa ng iba.

Listen and Comment

4Mae

May gusto umano kay Mae ang lalaking gustong gusto niya. Nasasaktan siya sa ipinaparamdam nito na assurance na magiging sila pagkatapos ng kanilang pag-aaral.

Listen and Comment

5Evelyn

“Masaya ako pero ayaw ko na.”

Listen and Comment

WEEKLY TOP 10 SONGS

View All